ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja verksamheten vid avdelningen för analytisk kemi vid Lunds Universitet varvid i första hand sådana ändamål skola tillgodoses vartill medel saknas eller svårligen på annat sätt kan anskaffas.Ur fonden må sålunda bl a bestridas1) resebidrag etc2) kostnader för inbjudna gästföreläsare3) representationskostnader.För utdelning ur fonden skall i första hand disponeras avkastningen. Skulle denna icke förslå må jämväl kapitalet tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Analytisk-kemiska avdelningens fond
Organisationsnummer:802479-4458
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS