ÄNDAMÅL

Tio procent av samfondens årliga avkasting ska läggas till kapitalet. Återstående del används till belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av grundskolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål och förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åmåls Grundskolans samfond
Organisationsnummer:862000-4708
Adress:
  • Åmåls kommun
  • Box 62
  • 662 22 Åmål
Telefonnummer:0532-17000
E-post:kommun@amal.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS