ÄNDAMÅL

a) att stödja enskilda barn och ungdomar med synskada genom ekonomiskt stöd till utbildning och fostran, b) att stödja enskilda behövande synskadades självverksamhet genom ekonomiskt stöd till utbildning, inköp av utrustning och arbetsmaterial samt övrigt som syftar till den synskadades etablering på arbetsmarknaden som arbetstagare eller som egen företagare, c) att lämna ekonomiskt stöd till sådan verksamhet som sägs i a) och b) vilken bedrivs av institutioner och organisationer för synskadade och d) att, i den mån avkastningen därtill förslår, även i övrigt lämna ekonomiskt stöd till behövande synskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Allmänna Donationsfonden
Organisationsnummer:802402-9285
Adress:
  • Synskadades stiftelse
  • 122 88 ENSKEDE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS