ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning, som icke utdelas, må läggas till fondkapitalet. Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömdvärd flit, b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, c) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, f) förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får icke användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Släktingar tillMartin och Emmy Jungmarker skall i enlighet med bestämmelserna för Rektorn, Doktor Martin Jungmarkers och fru Jeanette Jungmarkers, född Jensen, donationsfond ha företräde till samfondens avkastning dock högst med så stor del av avkastningen som motsvarar fondens andel av den totala avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alingsås kommuns skolfond
Organisationsnummer:864001-0867
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:581 008 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS