ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja fortbildning eller vidareutbildning av sjuksköterskor som fullgjort sin grundutbildning, d.v.s. den utbildning som leder till yrkesexamen som sjuksköterska, och som vill förkovra sig på sådant sätt att det kommer undervisning i hälso-, sjuk- och socialvård till godo. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att avkastningen av kapitalet efter 10 procents kapitalisering utdelas som stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alice Lindströms studiefond
Organisationsnummer:802477-7818
Adress:
  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-412 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS