ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall den ena hälften användas såsom stipendier åt flitiga och begåvade studerande, manliga eller kvinnliga, som vid läroverket avlägga studentexamen, med företräde för den eller dem, som ämna utbilda sig i ingenjörs- eller arkitektfacken eller i finare yrkesutbildning, och den andra hälften till stipendier åt flitiga och begåvade elever vid Jönköpings stads lärlings- och yrkesskolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alexander och Ellida Lagermans stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3625
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:124 521 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS