ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen av fonden, som i möjligaste mån bör placeras i realvärden, skall användas för främjande av vård av behövande ålderstigna eller sjuka, vilka antingen idkat handel i Lund eller eljest varit knutna till handelsföretag i Lund eller äro efterlevande till personer, som idkat handel i Lund eller eljest varit knutna till handelsföretag i Lund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albin och Elsie Johanssons fond
Organisationsnummer:845001-2706
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 22100 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS