ÄNDAMÅL

Avkastningen av fondmedlen skola användas för vetenskaplig forskning med föreskrift att därvid företrädesvis användas till fromma för handikappade. Avkastningen och en tjugondel av det ursprungliga kapitalet må årligen disponeras för detta syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Albert Hellströms fond
Organisationsnummer:802409-7050
Adress:
  • Svenska sällskapet för medicinsk forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS