ÄNDAMÅL

Sextio (60) procent av avkastningen skall årligen utdelas till behövande personer inom Älvsbacka kommun ”vilka genom hederlig vandel, flit och sparsamhet har undvikit att anlita kommunens fattigvård”. Utdelningen bör ske i poster om 25 kr och 50 kr vid juletiden. 40% av ränteavkastningen skall läggas till kapitalet tills fonden uppgår till 100 000 kr. Sedan utdelas 40% av överskjutande ränteavkastning i form av premier eller stipendier till förskolebarn inom Älvdalens kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Alba-fonden
Organisationsnummer:802480-4521
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:236 304 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS