ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom årliga stipendier och bidrag till undervisning eller utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa studerande vilket även inkluderar vuxenstuderande, inom ramen för järnvägsutbildningen vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet. Stipendierna och bidragen kan också vara sökbara och avse utbildning och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp bestående av ansvarig rektor jämte karaktärsämneslärare inom utbildningen bereder och lämnar förslag till stiftelsens styrelse. Stiftelsen skall ha en passiv förvaltning av donerade aktier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aktiestinsens Gymnasiefond för järnvägsutbildning
Organisationsnummer:802477-3742
Adress:
  • Kjell Klasson
  • Aspgatan 29
  • 571 39 Nässjö
Telefonnummer:073-5926001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 299 782 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS