ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att dela ut ett stipendium för en student som, 1) är av skånsk nation, 2) applicerar sig till Theologien, 3) uppförer sig kristeligen och anständigt; vilken behåller detta stipendium i ett år, och sedan bortgives till en annan av samma omständigheter. Skulle någon Engeström eller descendent av professor Munthe, anmäla sig vid förefallande vakans, så må han vara närmast därtill.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åke Engeströms stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3930
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS