ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela den årliga räntan, med avdrag av ½ % beräknad efter kapitalets storlek som lägges till kapitalet, till studerande av skånska nationen, vilka vid universitetet i Lund idka studier, så framt de utmärka sig för Gudsfruktan och en fullkomlig hedrande vandel, med studier egnade naturanlag förena flit samt av ett dylikt understöd äro i behov. Företräde för personer som härstamma från Fredrika Elisabeth Borg och Brita Charlotta Richter, oberoende av nationstillhörighet, om de i övrigt uppfyller villkor för kompetens till detta stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Akademikamreraren G.W Borgs stipendiefond
Organisationsnummer:802479-4573
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS