ÄNDAMÅL

/…/ hvarje år utdela räntan å fonden till en manlig teologie studerande, som tillhör nationen [Uplands nation] och är känd för flit, allvar och god vandel, samt med företräde för sökande, som är född i Upsala domkyrkoförsamling eller i Danmarks församling av Upsala län. Skulle någon gång ingen lämplig sökande anmäla sig, sparas räntan till ett följande år, under hvilket båda årsräntorna utdelas hvar för sig eller, om det synes lämpligare, sammanslås till endast ett stipendium. Skulle genom stämpelskatt och andra omkostnader det öfverlämnade kapitalet komma att understiga sextusen (6.000) kronor, skola räntorna läggas till kapitalet, till dess detta stigit till nyssnämnda belopp, hvarefter årsräntan utdelas på ofvan angifvet sätt. Stipendiet kan tilldelas samma person under högst fyra år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes och Karl Ehrengrens stipendiefond
Organisationsnummer:802482-3059
Adress:
  • Uplands nation
  • S:t Larsgatan 11
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:070-162 87 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS