ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan en tiondel härav lagts till kapitalet, användas till utgivande av stipendier och bidrag till härav förtjänta kulturarbetare.Kammarkollegiet har i beslut den11 september 2007 beviljat att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agnes Karlssons fond
Organisationsnummer:857500-5080
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:270 075 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS