ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom ordnande av bad- och friluftsplatser, lämna stöd till ideelt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrkliga verksamhet, scoutrörelse och nykterhetsrörelse m m dylikt.Den årliga nettoavkastningen av stiftelsens tillgångar skall så fördelas, att minst en tiondel läggs till kapitalet medan övrig del användes för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adolf Molanders Minne
Organisationsnummer:865500-2619
Adress:
  • Markku Timonen
  • Bjättlunda 118
  • 523 92 Timmele
Telefonnummer:0708-810710
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 925 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS