ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att utan eget vinstintresse:tillvarata leverantörernas och övriga fordringsägares intressen i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande jämväl av de anställda och samhällets intressen,främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla effktiva och lönsamma företag samt främja forskning och utbildning i frågor som har anknytning till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ackordscentralen Sverige
Organisationsnummer:857501-0775
Adress:
  • Strandvägen 35
  • 114 56 Stockholm
Telefonnummer:08-670 44 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS