ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Ej utdelad avkastning skall läggas till fondens kapital. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med debiterade medel.Tillgänglig avkastning skall utdelas till äldre, behövande, sjuka eller handikappade personer – med företräde för kvinnor, främst tjänarinnor – inom det område som motsvaras av f.d. Karlshamns stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A F Rydströms donation del II.
Organisationsnummer:836200-1664
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS