ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja människors personliga utveckling för att på så sätt verka för ett förbättrat samhälle i en effektiv altruistisk anda.Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att stiftelsen – i en anda av effektiv altruism – direkt utvecklar eller deltar i eller stödjer projekt för utveckling av tekniska och andra verktyg som kan användas för ändamålens främjande eller direkt bedriver verksamhet som främjar ändamålen, att stiftelsen är ägare av andelar eller aktier i bolag som – direkt eller genom att i sin tur äga aktier i bolag med sådan inriktning – utvecklar, deltar i eller stödjer sådana utvecklingsprojekt eller driver nyssnämnd verksamhet eller att stiftelsen lämnar ekonomiskt stöd till behövande eller till andra mottagare som i sin tur främjar ändamålen.För att uppfylla ändamålen kan stiftelsen inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stöder sådan verksamhet som är ägnad att genomföra uppfyllandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 29k Foundation
Organisationsnummer:802481-5261
Adress:
  • Birger Jarlsgatan 57 c
  • 114 32 Stockholm
Telefonnummer:073-6136024
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS