ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet.Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och utbildning men det kan också främjas på annat sätt som styrelsen finner lämpligt, exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för kvinnovåld, rasism, främligsfientlighet eller diskriminering.Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet beslyser de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka för en etisk journalistik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stieg Larssons Stiftelse
Organisationsnummer:802477-3015
Adress:
  • SEB ST/53
  • 106 40  Stockholm
Telefonnummer:08-7637228
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 504 432 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS