ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Av avkastningen skall därefter utbetalas kostnaden för skötsel av Arhusianders familjegrav, enligt denna stiftelses tidigare bestämmelser. Återstående belopp är tillgängligt förutdelning påföljande år. Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsenskall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de äldre stiftelserna, som bildat den nya stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Säters kommuns sociala stiftelse
Organisationsnummer:882601-8742
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Säters kommun Rådhuset
  • 783 27 SÄTER
Telefonnummer:0225-553 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:751 187 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS