ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att utdela stipendier till elever som tillhört skola inom Österhaninge församling och som fullgjort sin skolgång. Stipendiet ska användas för vidareutbildning alternativt fortbildning. Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning under påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel utdelning skall användas enligt ändamålet i §2. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som församlingen enligt lag är skyldigt att tillgodose med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning skall skälig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Österhaninge Skolsamstiftelse
Organisationsnummer:802402-9129
Adress:
  • Haninge pastorat
  • Box 113
  • 136 22 HANINGE
Telefonnummer:08-555 670 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS