ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, användas för nedan angivna ändamål, varvid med lantbruk avses jordbruk och skogsskötsel. 1. Studiebidrag till sådana lantbruksstuderande med hemort i länet, vilkas utbildning bedömes vara av särskild betydelse. 2. Utbildnings- och fortbildningsverksamhet inom lantbruket samt sådan tävlingsverksamhet inom lantbruket, som bedömes stimulera ungdomens intresse för lantbruk. 3. Inom länet av hushållningssällskapet eller anna institution, förening eller enskild person bedriven forsknings- och försöksverksamhet på lantbrukets område, som prövas vara av värde för östgötskt lantbruk. 4. Initiativ av hushållningssällskapet eller annan institution till viktiga åtgärder inom lantbruket samt uppföljande och utveckling av sådana initiativ. Skulle för nämnda ändamål disponibel avkastning icke till fullo tagas i anspråk, skall överskjutande belopp – helt eller delvis – reserveras till följande år eller läggas till stiftelsekapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Östergötlands lantmannaskoleförenings stiftelse
Organisationsnummer:822003-2828
Adress:
  • Hushållningssällskapet Östergötland
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
Telefonnummer:013-355300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:589 348 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS