ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barn och ungdoms vård och fostran samt utbildning. Ändamålet skall tillgodoses i första hand genom understödjande av den verksamhet bland barn och ungdom – eller riktad mot barn och ungdom – som bedrives av nykterhetsföreningar i Östergötlands län. Därjämte kan lämnas stipendier till studerande ungdom, bidrag till kurser för ledarutbildning eller till ungdomslokaler, kursgårdar el dyl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Östergötlands distrikt av IOGT-NTO Ungdomsstiftelse
Organisationsnummer:802477-7883
Adress:
  • Norra Promenaden 108
  • 602 18 Norrköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 779 179 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS