ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningarna och insatserna för att fyrskeppet Almagrundet skall kunna förbli i Gävle för att där kunna sörja för att fyrskeppet visar för allmänheten, vari inbegrips visning för barn och ungdomar, i syfte att bibringa kunskap och förståelse för Gävle som båtbyggarstad och dess historia. Främjandet sker med hjälp av stiftelsens årliga avkastning samt övriga inkomster. Stiftelsens syfte är att främja bevarandet av den kultur som finns i Gävle med sin skeppsbyggarhistoria.
Fyrskeppet Almagrundet skall förutom att visas för allmänheten i enlighet med ovan också ställas till förfogande för eventuellt kommande undersökningar och forskning. Fyrskeppet är byggt på Brodins varv 1896 i Gävle och är därmed ett av de sista fartygen som fortfarande finna kvar från Gävles skeppsbyggartid. Fyrskeppets bevarande är en kulturgärning för Gävle.
Stiftelsens avkastning och andra inkomster ska gå till att sörja för fyrskeppets bevarande och kvarlevan i Gävle. Därmed avses i första hand driftskostnader och nödvändiga underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sten Dybecks Stiftelse för att bevara fyrskeppet Almagrundet i Gävle
Organisationsnummer:802482-5104
Adress:
  • Arne Åkerson
  • Utvalnäsvägen 44
  • 805 95 GÄVLE
Telefonnummer:070-206 27 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS