ÄNDAMÅL

I testamente den 20 jan. 1998 anges följande:[…] Hälften av aktierna skall tillskiftas Judiska församlingens i Stockholm lägerverksamhet på Glämsta för barn och ungdom.Dessa medel skall förvaltas som en fond inom den judiska församlingen. Fondens avkastning skall årligen tillfalla Glämstaverksamheten för främjande av lägerdeltagarnas vård och fostran till en positiv judisk identitet. Fondens syfte skall vara att årligen utdela bidrag till ungdomar som av ekonomiska skäl ej annars skulle ha möjlighet att deltaga i Glämstas sommarlägerverksamhet.I Tillägg och ändringar till testamente av den 20 jan. 1998 anges följande:[…] 80 % av stiftelsens årliga avkastning (efter lämpliga tillväxtkrav) skall tillfalla Glämstaverksamheten, som det står i testamentet av den 20 jan. 1998, men även andra ändamål kan ifrågakomma såsom stipendier, hjälpverksamhet m.m. 20 % av stiftelsens årliga avkastning skall tillfalla katolska församlingen för motsvarande ändamål, där föreningar som Concordia Catolica och Josefbröderna även kan ifrågakomma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stefan Scherlags stiftelse
Organisationsnummer:802426-4924
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB
  • Private Banking Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:+46 771 62 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS