ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning för nedan angivna kategorier.Stiftelsens ändamål kan tillgodoses genom direkta utbildningsstipendier till den fysiska destinatärskretsen men även genom stöd till föreningar och förbund för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål.Stiftelsen kan utge stipendier, belöningar, understöd, anslag eller bidrag tilla. det aktuella årets främsta tenninsspelare i vardera åldersklasserna 14 och 16 år. Bedömningen skall grundas på resultaten vid deltagande i tävlingarna SALK Open, Svenska mästerskapen inomhus och utomhus samt turneringen i Båstad. Stipendier till berörda spelare skall utges för att ge dessa möjlighet till framförallt sportslig vidareutbildning och förkovran inom tennisen i huvudsakligt syfte att förbereda ungomar till yrkesinsatser inom denna men även i syfte att utveckla deras allmänna medborgerliga bildning, genom att ex vis bedriva sedvanliga studier parallelt med ett professionellt upplagt träningsprogram.Ändras karaktären på någon av de angivna tävlingarna med föjd att de jämfört andra tävlingar förlorar i betydelse, äger styrelsen besluta att istället annan tävling, som uppfyller nämnda kriterier, skall verka kvalificerande.b. Svenska Tennisförbundets årliga lägerverksamhet i form av sk DC/FC-skolor eller liknande verksamheter som avser juniorer på elitnivå.c. annordnandet av en landsomfattande propagandatävling i tennis för barn och ungdom.d. Tennisspelare eller förening som förmedlar stödet till sådan, vilken saknar erforderliga medel till sin sportsliga förkovran och skolgång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stefan Edbergs Stiftelse för utbildning av unga tennisspelare
Organisationsnummer:802402-2389
Adress:
  • Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB
  • Södra Långgatan 5
  • 392 32 Kalmar
Telefonnummer:0480-54841
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS