ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vara ett kyrkligt centrum med uppgift att samla representanter för olika åskådningar och erfarenheter till tankeutbyte och samverkan i för kultur och samhälle väsentliga frågor, särskilt att utgöra en brygga mellan kyrkligt engagerade och för kyrkan främmande grupper. Det är också viktigt att detta centrum bedriver sin verksamhet under det inarbetade varumärket S:ta Katharinastiftelsen.Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att med sina samlade resurser så när som på 100 000 kr och i samverkan med S:ta Katharinas vänförening under varumärket S:ta Katharinastiftelsen bjuda in till seminarier, samtal och lyssnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S:ta Katharinastiftelsen
Organisationsnummer:802479-5810
Adress:
  • Själagårdsgatan 13
  • 111 31  Stockholm
Telefonnummer:0708-758 112
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS