ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall äga och förvalta jordbruksfastigheten Sörgården (Klaxås 1:13, 1:17 m fl i Kils kommun Värmlands län) vilken fastighet erhållits genom arv och gåvobrev av Artur och Rosa Haage. Syftet är att fastigheten skall stå till förfogande i lämplig utsträckning, som kursgård i samband med kristen verksamhet, exempelvis för ashram, retreater, bibelveckor, ungdomssamlingar, konfirmandläger, gudstjänster etc även stå öppen för besökare som önskar stillhet för inre samling eller själavård. Överskott som kan uppkomma i fastighetens förvaltning eller genom avkastning på insamlade medel skall användas för att främja vård och uppfostran av barn och ungdom eller till att lämna understöd för berednande av undervisning eller utbildning eller för hjälpverksamhet bland behövande eller för att främja vetenskaplig forskning, allt inom ramen för den verksamhet som innefattas i ovanstående syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sörgårdsstiftelsen
Organisationsnummer:873201-4389
Adress:
  • Klaxås Sörgården 10
  • 665 92 KIL
Telefonnummer:0554-69 36 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 144 929 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS