ÄNDAMÅL

Av årsräntan lägges minst en tiondel till kapitalet och återstoden utdelas till manliga lärljungar såsom stipendier. Vid stipendieutdelningen tages icke hänsyn till förmögenhetsförhållanden, utan endast till framsteg i studier i förening med bästa vitsord för flit och uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Särfond: Stiftelsen Gustafssons stipendiefond
Organisationsnummer:819500-4125
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 STRÄNGNÄS
Telefonnummer:0152-291 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS