ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen får användas till belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit; belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott; stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola; hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands; studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål; förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Särfond: Stiftelsen Fellingsbromedel
Organisationsnummer:819500-3234
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 STRÄNGNÄS
Telefonnummer:0152-291 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS