ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Återstoden utgör disponibel avkastning vilken skall utdelas i form av två stipendier eller priser på vardera ca 10 000 kronor eller det belopp till vilket disponibel avkastning förslår till ungdomar mantalsskrivna i kommunen. Skolstyrelsen i Säffle kommun använder den disponibla avkastningen enligt följande: a) till ungdomar som genom rådigt ingripande förhindrar en olycka eller dennas utbredning b) till ungdomar som i ett tidigt skede förhindrar skada på person eller egendom c) till ungdomar som genom eget föredöme tar väl vara på sina kamrater d) till ungdomar som åsidosatt egen bekvämlighet för hjälp till vårdbehövande e) till ungdomar som i skolan visar framgång i studier och tillråds fortsatt utbildning f) till ungdomar som utfört berömlig idrottsprestation g) till ungdomar som visar stora anlag för sång och musik med intresse för vidare utbildnig h) till ungdomar som i övrigt av fondens styrelse bedöms gjort en med punkterna a-g likvärdig prestation eller insats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Särfond 9, Stiftelsen Torsten Nilssons minnesfond
Organisationsnummer:874400-7736
Adress:
  • Säffle kommun, Ekonomienheten
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:426 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS