ÄNDAMÅL

Att å Särö uppföra en kapellbyggnad och tillhandahålla densamma för sitt gudstjänsteliga ändamål. Allmänna gudstjänster – med eller utan infogad nattvard eller dop – skall förrättas av präst i Svenska Kyrkan. Styrelsen må tillfälligt upplåta kyrkan för ändamål som icke strider mot kyrkans karaktär av invigt gudstjänstrum. All upplåtelse av kyrkan får endast ske på villkor att den icke innebär något som strider mot kyrkorummets helgd eller mot kyrkans ordning. att det kan tagas för visst att kyrkorummet och dess inventarier behandlas med aktsamhet och pietet. Upplåtelse av kyrkan sker mot av styrelsen fastställd taxa. Ordningsföreskrifter för verksamheten i kyrkan skall följas av dem till vilka upplåtelsen skett. Stiftelsen skall verka för förståelse och tolerans mellan individer, samfund och sammanslutningar i religiösa trosfrågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Särö Kyrkostiftelse
Organisationsnummer:849400-3406
Adress:
  • Stallbacken 1B
  • 429 43 Särö
Telefonnummer:031-935466
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:495 113 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS