ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorm blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.Vid sidan om syftet att främja sparsamhet enligt § 2 får stiftelsen även främja näringsliv, forskning utbildning, idrott och kultur företrädesvis inom Varbergs Sparbank AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag och annat stöd till fysiska och juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögemhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Varberg
Organisationsnummer:849600-8015
Adress:
  • Box 74
  • 432 22 Varberg
Telefonnummer:0340-666085
E-post:kontakt@sparbankssiftelsenvarberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:792 288 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS