ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan av att främja sparsamhet enligt ovan får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Söderhamns kommun.Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Organisationsnummer:886000-7882
Adress:
  • Södra Hamngatan 50
  • 826 50 SÖDERHAMN
Telefonnummer:0270-109 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:195 857 459 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS