ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.Vid sidan om syftet att främja sparsamhet enligt ovan får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Bergslagens Sparbank AB:s verksamhetsområde. Nämnda syften skall tillgodoses genom bidrag till fysiska eller juridiska personer ur i första hand avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Organisationsnummer:875003-2982
Adress:
  • Box 82
  • 711 22 LINDESBERG
Telefonnummer:0581-880 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:247 485 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS