ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda vård åt sådana sjuka, som på grund av sjukdomens art eller av annan anledning icke kunna erhålla vård å Helsingborgs stads sjukhus och icke lämpligen kunna beredas vård i hemmet, att å så kallat. borgarhem lämna vård åt äldre män, att genom spädbarnskrubba, barnasyl, arbetsstuga eller kindergarten bereda nödig vård eller lämplig undervisning åt barn, som därav äro i behov och icke åtnjuta fattigvård, samt att anskaffa billiga bostäder, lämna hyresbidrag eller genom i Helsingborg verksam välgörenhetsinrättning bereda bespisning åt obemedlade eller mindre bemedlade. Med stiftelsen åsyftad hjälp skall företrädesevis lämnas åt personer, som äro i Helsingborgs stad mantalsskrivna, och stiftelsens medel få icke i något fall användas för ändamål, som på grund av gällande författning skall tillgodoses genom skattebidrag. Utom för uppförande eller förvärvande av en eller flera fastigheter må för ovan ändamål allenast avkastningen av stiftelsens medel disponeras genom utbetalning årligen eller med längre mellanrum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbankens i Helsingborg Jubileumsstiftelse
Organisationsnummer:843000-3353
Adress:
  • Swedbank AB, Tommy Fredriksson
  • Box 1273
  • 25112 HELSINGBORG
Telefonnummer:725140095
E-post:Fredriksson.domsten@telia.com
Ansökningstid:20 augusti — 30 september
Kontaktperson:Tommy Fredriksson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS