ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan bergänsning till viss familj, vissa familjer eller andra bestämda fysiska eller juridiska personer, lämna understöd i form av stipendier, donationer och priser för utvecklande och stödjande av kulturverksamhet inom områderna teater, film, musik och litteratur samt idrotts- och annan föreningsverksamhet. Stiftelsen skall jämväl aktivt stödja museiverksamhet som bedrivs av hembygdsföreningar och andra instituioner, privata som offentliga, inom Jokkmokks kommun i Norrbottens län. Vidare skall stiftelsen stödja sådan idrottslig och annan verksamhet som syftar till att förlägga arrangemang av större idrottstävlingar (SM; VM; Världscup och motsvarande) och andra större föreningsaktiviteter till orter belägna inom verksamhetsområdet i fråga. Stiftelsen skall slutligen lämna understöd till aktiva idrotts- och ungdomsledare för att sådana personer skall kunna genomgå kvalificerad ledarutbildning som dels skall syfta till att dessa ledare till ungdomar skall kunna förmedla insikt i demokratiska värden och därmed stärka sådana värden, dels skall kunna fungera än mer effektivt som föredömliga ledare inom sina respektive områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanken Nords Kultur- och Idrottsstiftelse
Organisationsnummer:898801-4745
Adress:
  • Sparbanken Nord
  • Box 9
  • 962 21 JOKKMOKK
Telefonnummer:0971-38044
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 940 782 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS