ÄNDAMÅL

Verka för att utbildning och forskning inom miljöområdet samt närbesläktade geovetenskapliga områden – exempelvis geologi, hydrologi, vatten- och markkemi – kommer till stånd genom utnyttjande av Äspölaboratoriets resurser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Äspö Miljöforskningsstiftelse
Organisationsnummer:832800-9355
Adress:
  • SKB Box 929
  • 572 29 Oskarshamn
Telefonnummer:702602372
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:507 976 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS