ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning i kulturellt avseende, förvärva och förvalta fastighet med kulturellt intresse i Norra Åkarps socken, med tätort Bjärnum (nedan kallat ”Bygden”), stödja personer som genom sitt författarskap eller annan verksamhet främjar intresset för Bygden, samt i övrigt främja intresset för Bygden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Snapphanebygdens Stiftelse
Organisationsnummer:837001-3297
Adress:
  • Box 33
  • 282 03 BJÄRNUM
Telefonnummer:0451-77 56 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS