ÄNDAMÅL

Användes den årliga räntan till understöd för behöfvande inom det område som för närvarande inom socknen utgör Björksunds och Häljö gods, hvarvid företrädesvis afses behöfvande äldre tjenare och fattiga barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Smedbergska stiftelsen
Organisationsnummer:819001-5811
Adress:
  • Nyköpings kommun
  • 611 83 Nyköping
Telefonnummer:0155-248000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS