ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för skolelever mantalsskrivna i Ödeshögs kommun, avseende följande:A Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berämvärd flit.B Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.C Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.D Hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.EStudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.F Förvärv av materiel eller andra saker.Avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående dontationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Småbrukarfonden Stiftelse
Organisationsnummer:823000-1649
Adress:
  • Ödeshögs kommun
  • Box 54
  • 599 22 Ödeshög
Telefonnummer:0144-31010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:746 889 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS