ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen samt kapital är tillgängligt för utdelning till stipendier åt behövande ungdom i första hand från det område som utgjorde Ödeshögs kommun före 1969-01-01 och i andra hand från andra områden i nuvarande Ödeshögs kommun, som efter genomgången obligatorisk skola vill erhålla utbildning på jordbrukets, skogsbrukets, trädgårdsnäringens eller lanthushållningens område. Avkastning och kapital får inte användas att täcka behov som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Småbrukarfonden Stiftelse
Organisationsnummer:823000-1649
Adress:
  • Ödeshögs kommun
  • Box 54
  • 599 22 Ödeshög
Telefonnummer:0144-31010
E-post:cvijeta.stojnic-karlsson@odeshog.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:746 889 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS