ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som tre stipendier, benämnda ”Sigrid Johanssons stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till helt tiotal kronor för varje stipendium.Återstoden av ränteavkastningen läggs varje år till fondkapitalet.Stipendiat utses bland studerande vid Uppsala universitet eller annan högskola, inskrivna vid Västmanlands-Dala Nation och företrädesvis bland dem som kommer från mindre bemedlade familjer och som själva har besvärliga ekonomiska förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sigrid Johanssons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6269
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02  Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS