ÄNDAMÅL

Föremålet för stiftelsens verksamhet skall vara att utdela stipendier till legitimerade sjuksköterskor, vilka sedan minst två år varit yrkesverksamma i Jönköpings län, företrädesvis inom vård och omsorg. Stipendier kan ifrågakomma för följande syften: Fördjupningsutbildning på högskolenivå inom hälso-, sjuk- och socialvård, företrädesvis i de fall då vederbörande ej åtnjuter lön under studietiden; Deltagande i kurser, studieresor och konferenser i Sverige och i utlandet, förutsatt att dessa har vidareutbildningssyfte och att avrapportering sker av erhållna erfarenheter. Forsknings- och utvecklingprojekt, anordnande av seminarier o. likn., företrädesvis inom ämnet gerontologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Signe Thorfinns Stiftelse
Organisationsnummer:826001-5683
Adress:
  • Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
  • Box 702
  • 551 20 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-321215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 478 798 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS