ÄNDAMÅL

Efter avdrag för stiftelsens förvaltningskostnader skall 10 % av avkastningen läggas till kapitalet. Av fonden skall årligen i mars månad med början första kalenderåret efter mitt frånfälle av direktionen för Örebro Länslasarett resterande del av avkastningen årligen utdelas till en eller flera inom landet arbetande, förtjänta forskare inom reumatikerområdet för främjande av vederbörandes vetenskapliga forskning inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Signe och Reinhold Sunds Stiftelse för reumatisk forskning
Organisationsnummer:857201-6767
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS