ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöddels till dem som bedriver lantbruksstudier och som är från Ryda eller Vara pastorat, dels ock till dem som är sjuka och handikappade inom Ryda och Önums socknar. För detta ändamål skall årligen avsättas den summa som framgår av § 8.Stiftelsen skall därjämte utöva hjälpverksamhet bland behövande hos Carl Arvid Andersons syskon eller deras avkomlingar. För detta ändamål skall årligen avsättas den summa som framgår nedan av § 8.8 §Stiftelsens årliga avkastning skall användas för följande ändamål:a) En tjugondel (1/20) får användas till förvaltningskostnader;b) En femtedel (1/5) skall läggas till kapitalet;c) En fjärdedel (1/4) skall avsättas till en fond, varur bidrag beviljas till Carl Arvid Andersons syskon eller deras avkomlingar, som är i behov av bistånd;d) En fjärdedel (1/4) skall utdelas som stipendier till de som bedriver lantbruksstudier och är från Ryda eller Vara pastorat;e) En fjärdedel (1/4)skall utdelas till sjuka och handikappade inom Ryda och Önums socknar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Signe och Carl Arvid Anderssons stiftelse
Organisationsnummer:868400-5567
Adress:
  • Sparbanken Skaraborg
  • Box 63
  • 534 21 Vara
Telefonnummer:0512-29331
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:843 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS