ÄNDAMÅL

Att främja och finansiera vetenskapligt forskningsarbete inom området träteknik, innefattande all sågverkshantering och vidareförädling. Stiftelsen skall vidare kunna finansiera forskning i syfte att stärka sågverkens konkurrenskraft mot substitutmaterial. Stiftelsen skall också kunna finansiera forskning med syfte att analysera trävaruhandelns struktur och efterfrågemönster. Stiftelsen skall kunna stödja forskning kring trävarans samverkan med andra byggmaterial. Forskningen skall vara av gemensamt intresse för den svenska sågverks- och trävaruexportindustrin. Stiftelsen skall vidare verka för att resultaten av verksamheten sprids och vinner praktisk tillämpning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sågverkens Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802014-7503
Adress:
  • Box 55525
  • 102 04 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7627200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS