ÄNDAMÅL

Beskrivning av stiftelsens ändamål enligt 5 § stiftelseförordningen.Den disponibla avkastningen skall efter beslut av styrelsen i Stiftelsen SAF användas till att pryda folkets skolor med konstverk eller för anskaffande av vackert och ändamålsenligt undervisningsmaterial av flerbrukskaraktär.Vid utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Selma Lagerlöfs, Anna-Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
Organisationsnummer:802404-7667
Adress:
  • AB Rådstornet
  • Kungstensgatan 38
  • 11359 Stockholm
Telefonnummer:08-545 660 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS