ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier, donationer eller andra stödformer befrämja samhällsutvecklingen, föreningslivet och kulturen inom bankens verksamhetsområde. Av stiftelsens förmögenhet får förutom den behållna avkastningen även del av kapitalet årligen tas i anspråk, dock att den del som tas i anspråk av kapitalet inte något år får överstiga tio procent av det urspungligen tillskjutna kapitalet. Till uppfyllande av ändamålet kan stöd ges såväl till enskilda personer som till organisationer och projekt, dock inte till verksamheter som bedrivs i rent vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åse och Viste härads Sparbanks jubileumsstiftelse
Organisationsnummer:862501-3274
Adress:
  • Åse och Viste härads Sparbank
  • Box 210
  • 467 23 Grästorp
Telefonnummer:0514-58700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 039 118 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS