ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation genom bidrag till enskilda eller juridiska personer och/eller institutioner och/eller fonder – statliga eller privata – främja forskning och utbildning på högskolenivå eller motsvarande, som kan antagas vara av betydelse för den skogliga och/eller skogsindustriella verksamhet som bedrivs eller kan komma att bedrivas i södra Sverige. Bidragen skall i första hand utgå av stiftelsens avkastning men jämväl stiftelsens kapitalmedel må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till fullföljande av stiftelsens ändamål när så finnes önskvärt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
Organisationsnummer:829502-3629
Adress:
  • Södra Skogsägarna
  • 351 89 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-890 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS