ÄNDAMÅL

Av testamente den 19 november 1805 framgår följande ändamål. Dessa Herrar (stiftelsens styrelse) täcktes årligen till tryckning här i Falun befordra, och gratis sedermera så väl i städerna som landsförsamlingarna uti Riket till Gudsälskande människor, som äro kända för en sann Christendom och dygliga medborgare, bortgifva så stort antal af grundrika Gudeliga Böcker, som för denna afkomst kunna ernås. De böcker jag härtill vill hafva anordnade äro: de tvänne större skrifter i mitt andra Prisämne, alla de större svaromålen på min andra Prisfråga: om sanna och falska Christnas nit- och utvärtes kännetecken. – En af en Anonym författad afhandling, kallad den fallna människans salighets ordning.-Tankar om den sanna Christendomens förfall och dess botemedel. Tvänne sånger om människans förhållande i Tiden såsom utsädet till deras Lön i evigheten, i anledning af Gal:6,7,8. Några andeliga Exempel för barn, jämte en åtföljande andelig sång. Daglig Bön om en salig hädanfärd ur Doctor FreseniiSkriftermåls och Communion Bok. Enligt Kungl Maj:ts beslut den 17 september 1914 utgör det ovan angivna icke hinder för att förvaltarne av fonden använda dess övriga avkastning eller viss del därav till utdelning av andra andliga böcker än sådana som tryckas i Falun, och ej heller för att denna utdelning verkställs genom svenska kyrkans diakonistyrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Södergrenska stiftelsen
Organisationsnummer:883200-3787
Adress:
  • Falu Kristine församling
  • Kristinegatan 11
  • 791 71 FALUN
Telefonnummer:070-510 31 17
E-post:svante.nyberg@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Svante Nyberg
Tillgångar:12 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS